Contacte
Castellano
English  
Intranet
 
Presentació
Recerca
Formació
Serveis
Membres
Publicacions
 

 

 

Serveis

Els ràpids desenvolupaments de les innovacions científiques y de les tecnologies digitals en l’e-society plantegen noves qüestions no només per a la investigació i la formació sinó també per a la valoració de les seves conseqüències i oportunitats, la intervenció en cas de transformacions problemàtiques i, en definitiva, per a la presa de decisions socials, polítiques, institucionals i empresarials.

Per tant, es fa necessari disposar de bases apropiades per a la esmentada presa de decisions així com per l’establiment de pràctiques reguladores i la implementació de polítiques i models adequats de valoració i intervenció.

En aquest context, el Centre es proposa desenvolupar la transferència de coneixements, metodologies, tècniques i informacións juntament amb la prestació de serveis relacionats amb els resultats dels treballs de recerca, formació i implementació.

Mes informació: info@cere-s.org

Recerca: | | |